Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Vad är kommissionsförsäljning ?

Att sälja på kommission innebär att du får betalt först när butiken har sålt din produkt och att butiken tar en procentuell del av försäljningspriset.


Tänk på! 

* En kommissionär har inte köpt varorna av dig utan säljer dessa för din räkning. 

 Eventuellt osålda varor returneras vanligen.

* En kommissionär har rätt till ersättning, provision, för sålda varor under den tid som hen är kommissionär och i vissa fall även en tid därefter.